Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Penanggalan Jawa

PenanggalanHariBulanTahun
Anno Domini
Minggu, 21 Desember 2014 AD.
Anno Javano
Ngahad Wage, 28 Sapar 1948 AJ.
Kurup:Salasiah
Môngsa:Kanêm
Windu:Sêngara
Wuku:Kuningan
Warsa:Ehe
Paringkêlan:Mawulu
Padewan:Dewi Uma
Padangon:Wogan

Referensi: